Avís legal

1. Objecte

Aquestes condicions generals regulen l’ús de tots els serveis del portal www.ucsa.es (d’ara endavant “web“) que la companyia UCSA Unió de contractistes, S.A. (d’ara endavant “UCSA”) amb domicili en Avinguda Diagonal 419 6è 2a 08008 BARCELONA, posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Per la mera utilització de la web l’usuari expressa la plena acceptació, sense reserves, d’aquestes, les quals podran ser modificades per UCSA en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement en relació amb continguts o serveis concrets, que completin el que es preveu en aquestes Condicions Generals com a no s’oposin a elles.

2. Exclusió de responsabilitat pel funcionament del portal i els seus serveis

UCSA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts; si fos raonablement possible, UCSA avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament d’aquests. UCSA, no és responsable pels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat de la web o de qualsevol dels seus serveis, o per les fallades en l’accés a les diferents pàgines web del Portal o aquelles des de les quals es presten determinats serveis.

3. Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica en el portal

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina Web és merament orientativa. Els dissenys de les promocions no mostren els detalls finals de les volades i terrasses, tancaments, il·luminació en la via pública o en el paisatgisme, atès que a vegades és necessari modificar-los a mesura que es va desenvolupant la promoció.

Les fotografies, il·lustracions, gràfics d’ordinador, recorreguts virtuals, dissenys, mapes i informació continguda en aquest lloc web són merament orientatius i, per tant, poden existir diferències substancials entre els dissenys, les característiques tècniques i els productes descrits en aquest lloc web amb els del producte final. Les il·lustracions que es mostren són impressions genèriques produïdes digitalment sobre com podria ser la promoció i, per tant, són merament indicatives. Els detalls i acabats externs poden variar entre les parcel·les, promocions i les fases específiques. Les característiques i especificacions definitives, així com l’estil de les finestres i l’orientació de l’habitatge poden variar d’un bloc a un altre, per parcel·la o per fase de la promoció.

Les mesures que es mostren en les il·lustracions són aproximades, de manera que la superfície exacta pot variar, encara que fem els majors esforços per a garantir que siguin el més precises possibles.

Qualsevol referència a productes o serveis proporcionats o organitzats per UCSA o qualsevol altra empresa no implica cap garantia que aquest producte o servei estigui disponible en tot moment. Els canvis o millores en tals productes o serveis es poden fer en qualsevol moment sense previ avís.

Els preus als quals es comercialitzen l’habitatge i els annexos que es mostren en el lloc web són rangs de preu calculats en funció de cada promoció, i estan aprovats en el moment de la publicació, però poden canviar sense avís previ.

Els mobles, els elements tèxtils i els revestiments de les parets dels pisos pilot no són part de les nostres especificacions estàndard.

4. Utilització del portal i els serveis pels usuaris

L’usuari es compromet a fer un ús lícit i conforme a la bona fe, del Portal, els seus serveis i continguts sent l’usuari únic responsable de l’ús que pugui fer d’aquests. Tret que hagi obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de UCSA, l’usuari s’abstindrà d’obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o els serveis, emprant per a això mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels quals s’emprin habitualment aquest efecte en Internet.

La informació en aquest lloc web no pretén ni implica:

  • Una oferta per a entaular una relació contractual o vinculant
  • Oferta, invitació o proposta per a comprar productes o serveis

5. Exclusió de responsabilitat pels continguts i serveis de tercers

UCSA no és en cap cas responsable, ni de manera directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol tercera persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

El Portal posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços, ja siguin links, directoris o eines de cerca, els quals permeten l’accés a pàgines web o sites que són gestionats per tercers. UCSA, no exerceix cap titularitat sobre aquests, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que contenen, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web o sites.

6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de UCSA, o de tercers titulars d’aquests. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de UCSA, o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir-se sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

7. Privacitat i Protecció de Dades

De cara a complir amb el nostre deure d’informació sobre com tractem les seves dades personals, l’informem que el responsable del tractament és l’empresa UCSA. Així mateix, l’informem de què tractarem les seves dades únicament gràcies al seu consentiment, i amb la finalitat de gestionar la contractació dels nostres productes i serveis immobiliaris, així com per a poder conèixer-li millor de cara a personalitzar-los el més possible. Igualment, l’informem de què podrem tractar les seves dades per a enviar-li ofertes comercials o promocions que entenguem que puguin resultar-li d’interès. No cedirem les seves dades personals a ningú, tret que estiguem obligats per una llei o que ho hagi autoritzat prèviament de manera expressa. No obstant això, per a poder prestar aquests serveis, és possible que necessitem compartir les seves dades personals amb UCSA o amb alguns dels nostres col·laboradors externs, com ara Agents de la Propietat Immobiliària. D’altra banda, li recordem que, en tot moment, pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat sobre les seves dades personals mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita a UCSA en la qual adjunti una còpia del seu DNI/passaport. Podrà fer arribar tal comunicació (a) mitjançant correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades i a l’adreça abans indicada, o (b) mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: info@ucsa.es.

8. Dades registrals i objecte social

Segons estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, adjunt es presenten les dades registrals de UCSA:

Amb domicili social en Avinguda Diagonal 419 6è 2a 08008 BARCELONA

CIF A08282055

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 42375, Foli 211, Fulla B-68564, Inscripció 35a.

L’objecte social de UCSA és la promoció, gestió i desenvolupament de tota mena d’operacions immobiliàries i urbanístiques.

9. Llei aplicable

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

10. Contacte

Per a qualsevol consulta en relació a aquestes condicions generals qualsevol usuari pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic info@ucsa.es

11. Nota

Tota la informació exigida en l’RD 515/1989 de 21 d’abril, sobre Protecció als Consumidors quant a la Informació a Subministrar en la Compravenda i Arrendament d’Habitatges, es troba a la disposició dels nostres clients en les nostres oficines situades en Avinguda Diagonal 419 6è 2a 08008 BARCELONA