Política de privacitat

De cara a complir amb el nostre deure d’informació sobre com tractem les seves dades personals, l’informem que el responsable del tractament és l’empresa UCSA. Tractarem les seves dades únicament gràcies al seu consentiment, i amb la finalitat de gestionar (segons el que vostè, després d’haver estat degudament informat, hagués autoritzat de manera expressa i prèvia mitjançant la marcació de la casella o botó corresponent) una o diverses de les finalitats descrites a continuació:

  1. gestionar les seves consultes informatives,
  2. gestionar la seva candidatura d’ocupació,
  3. remetre-li comunicacions comercials,
  4. remetre butlletins d’informació;
  5. gestionar la contractació de productes o serveis oferts via web i
  6. realitzar anàlisis estadístiques.

No cedirem les seves dades personals a ningú, tret que estiguem obligats per una llei o que ho hagi autoritzat prèviament de manera expressa. No obstant això, per a poder prestar aquests serveis, és possible que necessitem compartir les seves dades personals amb altres empreses col·laboradores externes, com ara Agents de la Propietat Immobiliària. Li recordem que, en tot moment, pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat sobre les seves dades personals mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita a UCSA en la qual adjunti una còpia del seu DNI/NIE o passaport. Podrà fer arribar tal comunicació

  1. mitjançant correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades i a l’adreça abans indicada, o
  2. mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: info@ucsa.es.